“Setiap bayi tergadaikan dengan akikahnya” Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi Wasallam.

Maksudnya, setiap bayi terhalangi dari memberi syafaat kepada orangtuanya sampai diakikahkan sebagai tebusannya. Demikian yang diterangkan oleh Al Imam Ahmad rahimahullah

Categories: Artikel

0 Comments

Leave a Reply

Avatar placeholder

Your email address will not be published. Required fields are marked *