Yuk Akikah!

“Setiap bayi tergadaikan dengan akikahnya” Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi Wasallam. Maksudnya, setiap bayi terhalangi dari memberi syafaat kepada orangtuanya sampai diakikahkan sebagai tebusannya. Demikian yang diterangkan oleh Al Imam Ahmad rahimahullah